ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  


ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า แพคเกจทัวร์พม่า

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

วันที่ 26 – 28 มี.ค. 58
วันที่ 16-18/23-25 พ.ค. 58
ราคา 13,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

วันที่ 3-6 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

วันที่ 11-14,12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 23,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

วันที่ 1-3 ,20-22 มี.ค. 58
ราคา 13,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 58
ราคา 13,900.-16,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 58
ราคา 13,900.-16,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 58
ราคา 14,900-17,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า (GH) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 58
ราคา 14,900.-16,900.- บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

วันที่ 09-11 / 16-18 / 23-25 ม.ค. 58
วันที่ 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 58
วันที่ 13-15 / 20-22 / 27-29 มี.ค. 58
ราคา 13,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

วันที่ 03-05 / 15-17 / 17-19 / 22-24 / 29-31 ม.ค. 58
วันที่ 05-07 / 07-09 / 12-14 / 14-16 / 19-21 / 21-23/26-28 ก.พ./ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 58
วันที่ 04-06 / 05-07 / 07-09 / 12-14 / 14-16 / 19-21/21-23 / 26-28 / 28-30 มี.ค. 58
ราคา 13,900 บาท

วันที่ 10-12 ม.ค./31 ม.ค.–02 ก.พ. 58
ราคา 14,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (8M)

วันที่ 08-11 / 09-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 ม.ค. 58
วันที่ 22-25 / 23-26 / 24-27 ม.ค. / 29 ม.ค.-02 ก.พ. 58
วันที่ 05-08 / 06-09 / 07-10 / 12-15 / 13-16 /14-17ก.พ. 58
วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. / 27 ก.พ. – 02 มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค. 58
วันที่ 05-08 / 06-09 / 07-10 มี.ค. 58
ราคา 17,500 บาท

วันที่ 19-22 / 20-23 / 21-24 ก.พ. 58
ราคา 18,500 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน (DD)

วันที่ 8-11/9-12/10-13/15-18/16-19/17-20/22-25/23-26/24-27 ม.ค. 58
วันที่ 29 มค.-1 กพ./30 มค.-2 กพ./31มค.-3 ก.พ. 58
วันที่ 5-8/6-9/7-10/12-15/13-16/14-17 ก.พ./26 กพ.-1 มีค./27 กพ.-2 มีค./28 กพ.-3 มี.ค. 58
วันที่ 5-8/6-9/7-10/12-15/13-16/14-17/19-22/20-23/21-24/26-29/27-30/28-31 มี.ค. 58
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 19-22/20-23/21-24 ก.พ. 58
ราคา 18,900 บาท

   

 

ทัวร์พม่า กับเคาน์เตอร์ ทัวร์
สอบถามรายละเอียดทัวร์พม่า หรือ สนใจในรายการ ท่องเที่ยวพม่า รายการอื่นๆ เพิ่มเติม
โทร : 02-539-5558

 

 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์