ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน บริษัททัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) Hello Kitty Taiwan ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)

เดินทาง เม.ย.-ธ.ค. 58
ราคา 31,900-32,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไต้หวัน ไฮ ไฮ ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (BR)

เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 58
ราคา 33,900-34,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (GE)

เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 58
ราคา 19,900-20,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-อารีซัน-เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค. 58
ราคา 36,900-37,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (CI)

เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค. 58
ราคา 35,900-36,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไต้หวัน-อาบน้ำแร่ 2 วัน สงกรานต์ 8 วัน 7 คืน (CI)

วันที่ 11-18 เม.ย. 58
ราคา 50,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ไถตง-ฮวาเหลียน-ไทเป-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11-18 เม.ย. 58
ราคา 55,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-อารีซัน-เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 12-16 เม.ย. 58
ราคา 39,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-15 เม.ย. บาท
ราคา 45,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SML) ไทเป-หนาวโถว-เจียอี้-เกาสง 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 11-15 เม.ย. 58
ราคา 37,900.- บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

วันที่ 26-29 มี.ค./23-26 เม.ย./7-10 พ.ค./21-24 พ.ค./4-7/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 19,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)

วันที่ 5-8 ก.พ./12-15 มี.ค./26-29 มี.ค. 58
ราคา 29,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

วันที่ พ.ย.-มี.ค. 58
ราคา 16,900-19,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-15 เม.ย. บาท
ราคา 45,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ เกาสง ไถตง ฮวาเหลียน 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11-18 เม.ย. 58
ราคา 55,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ (IT) 4 วัน 3 คืน

วันที่ 13-16 ก.พ./5-8/12-15/21-24 มี.ค. 58
ราคา 18,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

วันที่ 13-16 ก.พ./5-8/12-15/21-24 มี.ค. 58
ราคา 18,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่ ชมโคมไฟหยวนเซียวเจี๋ย 4 วัน 3 คืน (CI)

วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 58
ราคา 32,900 บาท

 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน กับเคาน์เตอร์ ทัวร์
สอบถามรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน หรือ สนใจในรายการ ท่องเที่ยวไต้หวัน
รายการอื่นๆ เพิ่มเติม
โทร : 02-539-5558

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์