ทัวร์ บริษัททัวร์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ...
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
 

บริษัท เคาน์เตอร์ ทัวร์

เคาน์เตอร์ทัวร์ บริการด้วยใจ ทุกจุดหมายทั่วโลก
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230


ใบอนุญาติ เลขที่ 11/06010

ทะเบี่ยนนิติบุคคลเลขที่
0105550058854


ประเภทบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.50
        
       ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดโลกทัศน์ให้ เรารู้จักโลก ในมุมมองใหม่ ๆ และการท่องเที่ยวจะสมบูรณ์  เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน และ ประทับใจนั้น  นอกจากตัวผู้ท่องเที่ยว เองแล้ว  บริษัทนำเที่ยว หรือบริษัททัวร์ก็นับเป็น ปัจจัยสำคัญ ยิ่งอีกส่วนหนึ่ง
ที่จะทำให้ การท่องเที่ยว ทริปนั้น ๆ ราบรื่น สนุกสนาน และ ประทับอยู่ ในความทรงจำตราบนานเท่านาน
        บริษัทมีความพยายาม จะจัดทัวร์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้าทุกท่าน เราเข้าใจว่า การไปท่องเที่ยว เพียงเป็นการพักผ่อน จากการทำงาน เราจึงตอบสนองความต้องการนี้ เพิ่มโอกาสการ เดินทาง ท่องเที่ยว ให้มากกว่าเดิม ลดโอกาสการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิก เพื่อให้ทุกท่านได้ประทับ กับการบริการของทางบริษัท การบริการของ หัวหน้าทัวร์ที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  หากต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ ติดต่อเราทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัท เคาน์เตอร์ ทัวร์

 

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
   
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์