ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 
             สิ่งสำีคัญที่สาวๆ และหนุ่ม ๆ ที่รักการเดินทางไกลไปต่างแดน หรือหนุ่มสาวชาวออแพร์ ทั้งหลาย จำเป็นจะต้องมีติดตัวติดกายอย่างแน่นอน มันคืออะไรเอ่ย คำตอบคือ หนังสือเดินทาง ที่บางครั้งเราก็เรียกทับคำภาษาัอังกฤษไปเลยว่า พาสปอรต์ (passport)

            หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) หมายถึง เอกสารสำคัญที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงต่างประเทศ ออกให้กับประชาชนไทย ผู้ซึ่งมีเหตุต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อ ใช้เป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลบุคคล และประวัติการเข้าออกทั้งประเทศไทย และประเทศที่บุคคลนั้นๆ ไป อาจออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ ทั้ง 86 แห่ง
 

ทำไมเราจะต้องมีหนังสือเดินทาง

            หนังสือเดินทางมีไว้เพื่อแสดงตัวตนของเราในต่างแดน เอาตัวอย่างง่ายๆ ถ้าหาก อยู่ที่เมืองไทย เวลาจะแสดงตัวตนรับรางวัลต่างๆ หรือว่าจะต้องติดต่องาน สมัครงาน หรือธุรกรรมต่างๆ ทุกๆ ท่าน ก็ต้องแสดงตัวตนด้วยบัตรประชาชน แต่ที่นี้ เมื่อได้ไปอยู่ต่างประเทศ การจะมาแสดงตัวตน ของคุณด้วยบัตรประชาชนไทยนั้นทำไม่ได้  ดังนั้น จึงต้องมีเอกสารที่แสดงตัวตน ของเราอย่าง เป็นสากลเวลาเดินทางไปต่างประเทศ และนั้นคือ หนังสือเดินทาง นั้นเอง
            
เมื่อเราได้หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์มาแล้ว เราก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ส่วนประเทศไหนที่เราจะต้องขออนุญาตเข้าประเทศของเขา เรา็ก็จะต้องไปขอวีซ่าต่างหากอีกทีหนึ่ง

 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร ?

            เป็น หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม  ดังนี้

 • มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่  รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง
  ** หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุได้ **
 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

 1. สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
 2. สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว  อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง  การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ  ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ
  *** กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 ***

  สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏ ในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก

หนังสือเดินทางของไทย มี 4 ประเภท คือ

 1. ของประชาชนทั่วไป เล่มสีเลือดหมู
 2. ของข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการทั่วไป สีฟ้าเข้ม
 3. ของท่านผู้ที่เดินทางทางการทูต สีแดงสด
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว ออกเฉพาะกรณีพิเศษทางศาสนา สีเขียว ซึ่งการขอหนังสือเดินทางแบบนี้ต้องมีหนังสือรับรอง จากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบ พิธีฮัจญ์ มีค่าธรรมเนียม 400 บาท และหนังสือเดินทางมี อายุ 2 ปี

การทำหนังสือเดินทาง

          ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปขอหนังหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30 -15.30 น. กองหนังสือเดินทางจะถ่ายรูปติดบัตร เก็บของมูลส่วนบุคคล และจะจ่ายหนังสือเดินทางคืนให้ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 5 วันทำการ  ถ้าสำหรับใครที่ไม่สะดวกมารับหนังสือเดินทางเอง ก็มีบริการส่งเล่มฯ ให้ทางไปรษณีย์
*** หลีกเลี่ยงการไปขอทำหนังสือเดินทางในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะวันจันทร์   เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมาก  ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการรอลำดับการยื่นคำร้องขอหนังสือ

เอกสารหลักๆ ในการทำหนังสือเดินทาง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เยาว์

 1. สูจิบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 3. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาผู้เยาว์
 4. ทะเบียนสมรส หรือหย่า หรือใบมรณะบัตรของบิดามารดาผู้เยาว์
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์
  ***โดยจะต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม มาลงนามให้ความยินยอมด้วย (ต้องเอาบิดามารดาไปเซ็นต์ด้วยค่ะ)
  เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  -  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
  -  ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
  -  ทะเบียนการรับรองบุตร
  -  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
  ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  ค่าหนังสือ 1,000 บาท+ ค่าถ่ายรูป 75 บาท+ค่าอากร 5 บาท+ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท รวมทั้งหมด 1,090 บาท ถ้าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าส่งลงทะเบียนด่วนพิเศษอีก 40 บาท

การรับหนังสือเดินทาง

         เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดทำการ
               - ถ้ามาทำแต่เช้ามากๆ วันเดียวเสร็จ
               - ถ้ามารับเอง 3 วัน กรมการกงสุล / สำนักงานหนังสือเดินทาง /  ในกรุงเทพฯ 3 วันทำการ เสร็จ
                 สำนักงานหนังสือเดินทาง ในต่างจังหวัด รับทางไปรษณีย์เพียง ทางเดียว
                 (ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล) 5-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
               - รับด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
 2. ใบรับหนังสือเดินทาง
  หรือ - ให้ผู้อื่นรับแทน

เอกสารที่ใช้

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน
 3. ใบรับหนังสือเดินทาง

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล / สำนักงานหนังสือเดินทาง / ในกรุงเทพฯ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

           - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
           - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา

           - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
           - โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

           - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
           - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานหนังสือเดินทาง ในต่างจังหวัด

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น

           - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
           - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่

           - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
           - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา

          - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
          - โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

          - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
          - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
          - E-mail : passport_ub@hotmail.com

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา

          - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          - โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี

          - ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง             จังหวัดอุดรธานี 41000
          - โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
** การขึ้นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะเล่มเก่าหมดอายุ แต่ว่ายังมี VISA ของประเทศต่างๆ ที่ยังใช้งานได้ ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ไม่งั้น VISA จะใช้ไม่ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม และค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท
วัน-เวลาที่เปิดทำการ

-  จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ระหว่าง เวลา 8.00 - 15.30 น. กำหนดวันรับเล่มหรือหนังสือนำวีซ่า 2 วันทำการไม่นับวันยื่น
โทร.02-981-7171 ถึง 4 ต่อ 3417, 2236, 2238 และ 2239
หรือ 02-981-7265 ถึง 6 FAX : 02-981-7267

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 1. รับบัตรคิว รับบัตรคิว พร้อมทั้งกรอกชื่อ/สกุลภาษาอังกฤษ
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
*** ที่กรมการกงสุลได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดิน ทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคย กับการใช้หนังสือเดิน ทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ ** ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)**

คำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

*** หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรเก็บรักษาไว้อย่างดีและพกติดตัวตลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการแสดงตนและการตรวจค้น

 1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
 3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม
 4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 8. ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เดินทางไปพำนักทราบ  รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยสามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน
 9. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว หากหนังสือเดินทางสุญหาย ผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยทราบทันที

หากหนังสือเดินทางสูญหาย

 • สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความและรับใบแจ้งความจาก ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 • สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสาร แสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎร ที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  **หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
  ข้อแนะนำ
  ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง
 
          ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 981-7257 ถึง 60           ในวันและเวลาราชการและที่ http://www.mfa.go.th/ หรือ http://www.consular.go.th/ หรือ           สอบถามทางอีเมล์ ที่ consular05@mfa.go.th
 
 
 
 
 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์