ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CI)
กำหนดการเดินทาง

วันที่ มิ.ย.-ธ.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 88,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ พ.ค. – ธ.ค. 2557

เดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน)
ราคา/ท่าน
เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
อายุไม่เกิน9ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
08 – 16 พ.ค. 88,900 80,900 8,900
05 – 13 มิ.ย. 88,900 80,900
10 – 18 ก.ค. 92,900 83,900
07 – 15 ส.ค. 92,900 83,900
18 – 26 ก.ย. 88,900 80,900
22 – 30 ต.ค. 88,900 80,900
13 – 21 พ.ย. 88,900 80,900
02 – 10 ธ.ค. 88,900 80,900
27ธ.ค. – 04 ม.ค. 92,900 83,900
ท่านที่สามลด 2,000 บาท ( พัก 3ท่าน/ ห้อง )

 

 

 

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CI)


ลอสแองเจลิส : ชม นครลอสแองเจลิส ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ - ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ดิสนีย์แลนด์
ลาสเวกัส : ช้อปปิ้ง OUTLET SHOPPING MALL – THE VENETIAN - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน
ซานฟรานซิสโก : สะพานโกลเด้นเกท – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – เกาะอัลคาทราซ - ซาน ฟรานซิสโก ซีวิคเซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวินพีค – Union square
 
วันแรก กรุงเทพ ฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส
14.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.15 นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 836
22.55 ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.20 เหิรฟ้าสู่ เมืองลอสแองเจลิส โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 008
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
19.15 ถึง สนามบินลอสแองเจอลิส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำคณะเดินทางสู่ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Buana Park HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์เซล สตูดิโอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่าน ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ณ "ไชนีส เธียร์เตอร์" โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BLACK TO THE FUTURE, JURASIC PARK, BLACK DULF และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Buana Park HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ดิสนีย์แลนด์ ( เต็มวัน )
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ สถานที่แห่งจินตนาการที่มีตัวละครในเทพนิยาย ของวอล์ทดิสนีย์ นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ สนุกสนานกับการล่องไพรในดินแดนต่างๆ อาทิเช่น ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTAYLAND, MICKEY'S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิงในจตุรัสนิวออร์ลีน พร้อมเพลิดเพลินไปกับนิยายแห่งจินตนาการเรื่องเจ้าหญิงนิทรา สโนไวท์ พีน๊อคคิโอตลอดจนล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD
  (**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**)
บ่าย สนุกสนานต่อกับ สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต หรือตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN เครื่องเล่นรุ่นใหม่ ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับ อินเดียน่าโจนส์ พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรค์ที่ท่านจะประทับใจกับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมายใน TOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ จนจบการ และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เม้าส์, กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค , ไลออนส์คิง , โพคาฮอนทัส ฯลฯ และยังตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Buana Park HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ลอสแองเจลิส – ออนตาริโอ มิลล์ – ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้า ณ ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท มอลล์ ท่านจะได้ซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้ ต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้า พร้อมทั้งสิ่งบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และอื่นๆอีกมาย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อถึงเมืองลาสเวกัส ( Las Vegas ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ อิสระกับการช้อปปิ้ง OUTLET SHOPPING MALL หรือชม THE VENETIAN โรงแรมและคาสิโนจัดแต่งในลักษณะสไตล์เวนิส อิสระกับการเที่ยวชมหรือล่องเรือกอนโดล่าเวนิสขนาดใหญ่เทียบเท่าของจริงตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ RIVIERA LAS VEGAS หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมืองหรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือจะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรมก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ RIVIERA LAS VEGAS หรือเทียบเท่า
วันที่หก ลาสเวกัส – บาร์สโตว์ เอาเลท – เฟรนโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรนโน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง BARSTOW FACTORY OUTLET แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง เฟรสโน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารสูงสุดเพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ Holiday Inn FRESNO หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ชมเมืองซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมเกาะอัลคาทาส- ช้อปปิ้ง Union Square
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ซีวิคเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้นชม สะพานโกลเด้นเกท สะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน จากนั้น ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีตนำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ Union square สำหรับท่านที่ชอบใส่ยีนส์ ต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi's เริ่มต้นที่นี่ ซานฟรานซิสโก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่แปด ซาน ฟรานซิสโก – ไทเป
00.05 เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 003
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
วันที่เก้า ไทเป – กรุงเทพฯ
06.00 ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.10 ออกเดินทางจาก สนามบินไทเป โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CI 833
10.05 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
   
   
  ** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ**
   

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – ลอสแองเจอลิส // ซาน ฟรานซิสโก - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบินและค่าประกันวินาศภัย
- ค่าโหลดกระเป๋าสายการบินในประเทศ ทางบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋า1ใบแรกให้เท่านั้น
- ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
- มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

*** อัตรานี้ไม่รวม VAT 7 % และ หักณที่จ่าย 3% และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ***

 

เงื่อนไขการเดินทาง

• สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 ตามกำหนด วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ บางส่วน
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
• กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่ามัดจำตามกำหนด ทางบริษัท ฯจะยังไม่ทำการ Booking ให้จนกว่าท่านชำระเงินหรือโอนเงิน ค่ามัดจำ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้กับท่าน จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ส่วนที่เหลือ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อย

 
การยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าดำเนินการ 4000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน หักค่าใช้จ่าย 80-100 % ของราคาทัวร์

 
*** วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางสามารถดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm ***
เอกสารการยื่นวีซ่า

• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
• รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
• ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
• หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
• ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง / ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
• ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
• ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ สำเนาทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
• กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
• เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์