บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

(MBN) บรูไน 4 วัน 3 คืน (BI)

กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 11-14 ส.ค.54 24,900.-
   
   
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาเต็ม
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 20,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม่ทานละ 6,500.-
เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม           1,000.- บาท
 * อับเกรดเป็นห้องดีลักซ์ ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ เพิ่ม 3,000 ต่อท่าน (ห้องคู่)

 

(MBN) บรูไน 4 วัน 3 คืน (BI)

เข้าชมมัสยิคหลังคาทองคำอันอลังการ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมน้ำพุดนตรี  พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ชมมงกุฏทองคำ  เครื่องทรงทองคำ ของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วโลก ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านเล็กที่สุดในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีของบรูไน
พิเศษ ! พักที่โรงแรมดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่คลับ โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว หรูหราที่สุดในเอเชียอาคเนย์  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค และ ไฮคลาส 1 คืน

วันแรก บรูไน
10.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  บริเวณเคาน์เตอร ์ของสายการบินโรยัลบรูไน ( BI ) หมายเลข U แถวที่ 15 (ใช้ประตูทางเข้าที่ 9 -10) พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัท ให้การต้อนรับ

12.50 น. ีเหิรฟ้าสู่เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 516 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที
16.35 น. ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเข้าพักที่โรงแรม The Centre point ****

วันที่สอง กัมปงไอเยอร์ – บรูไนมิวเซี่ยม - พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - ช้อปปิ้ง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 

นำท่านล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา พร้อมรับประทานของว่าง อันเป็นขนมท้องถิ่น และน้ำชา  ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก มีบ้านแบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปง เอเยอร์มีเสน่ห์และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
นำท่านชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 6 ส่วน ที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่าน จากประเทศมุสลิมทั่วโลกมา แสดงไว้มากมาย ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณ ีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้อง ที่รวบรวมประวัติการ ค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พลิก โฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่ง ในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ ห้องแสดงสัตว์หายากของเกาะบอร์เนีบว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย  พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจาก 8 ประเทศ ในอาเซี่ยนว่า เป็น พิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่ซึ่งรวบรวมประวัติส่วนพระองค์ ข้าวของ เครื่องใช้ ขององค์สุลต่านปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย ์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ, มงกุฎทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งในห้าง เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม Centre point ****
วันที่สาม มัสยิคทองคำ – ดิเอมไพร์   - น้ำพุดนตรี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 

นำท่านชม มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี  แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยม และซาอุดิอารเบีย  เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปีเป็นสุเหร่าที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น  ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว  ที่กลางห้องมีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่   นำท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูปกับความอลังการของ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่ง เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและพระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์  โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คันชมมัสยิค โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชาล

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่คลับ ซึ่งเป็นโรงแรมหรูหรา มีสนามกอล์ฟ ลากูนน้ำทะเล โรงภาพยนตร์ และเลนโบว์ลิ่ง รวมถึงมีห้องพักสุดหรูที่ต้อนรับแขกเมือง และประมุขประเทศต่างๆ อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อน และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆมากมายของโรงแรมที่พัก เช่น ว่ายน้ำ(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  
 

หลังอาหารนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำอันงดงาม ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ 20,000 แกลลอนต่อนาที ให้น้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชร เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก

  พักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club ห้อง Superior
วันที่สี่

 กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบรูไน
10.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ. โดยเที่ยวบินที่ BI 515
12.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
   

 

อัตรานี้รวม
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม
 
 1. ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
 
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีค่าธรรมเนียมสายการบินเพิ่มขึ้น หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
 • ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง
 • การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 5,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน

 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์