ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติเวสเทริ์น WESTERN INTERNATIONAL SCHOOL(WIS)
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม

 

อัตราค่าบริการ
สอบถาม
 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
โรงเรียนนานาชาติเวสเทริ์น
WESTERN INTERNATIONAL SCHOOL(WIS)
www.western.edu.kh

 

- โรงเรียนนานาชาติเวสเทริ์นเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในเมืองเสียมเรียบ
- เริ่มเปิด เดือนกันยายน ปี 2003 มีนักเรียนประมาณ 600 คน
- ใช้หลักสูตรอเมริกา และครูส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
- นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติเวสเทริ์นสามารถไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ในกัมพูชา อเมริกา หรือในต่างประเทศได้

 
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติเอกชน พร้อมเดินชมห้องต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก รับคณะ ณ ด่านปอยเปต–สู่เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
วันที่สอง ปราสาทบันทายศรี-นครวัต-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม (B/L/D)
วันที่สาม ดูงานWESTERN INTERNATIONAL SCHOOL-องค์เจ๊ก องค์จอม-ตลาดซาจ๊ะ- ส่งคณะ ณ ด่านปอยเปต( B/L/-)
   
  **หมายเหตุ :เดินทางไปประเทศกัมพูชา ไม่ต้องทำวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย) **
   

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์