ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน เมืองกุ้ยหลิน มหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Normal University (GXNU)
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม


อัตราค่าบริการ

สอบถาม

 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยครูกวางสี
Guangxi Normal University (GXNU)
http://www.cice.gxnu.edu.cn

 

1. มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในมณฑลกวางสี สำหรับการเรียนภาษาจีน
2. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ค่าเล่าเรียนต่ำสุดในบรรดามหาวิทยาลัยของจีน และมีค่าค่าครองชีพค่อนข้างต่ำในเมืองกุ้ยหลิน
3. มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Wangcheng , Yucai , Yanshanมีพื้นที่รวมกว่า 1,800 ไร่
4. วิทยาเขต Wangchengตั้งอยู่ภายในวังเก่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง นานกว่า 600 ปี และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จีน
5. เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนถึง 25 คณะ
6. ก่อตั้งมากว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยได้สร้างบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้ว 2 แสนกว่าคน

 
ท่านจะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารงาน พร้อมเดินชมห้องต่างๆ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-หนานหนิง-กุ้ยหลิน (CZ656 13.25-18.10)(-/-/D) พัก 4 *
วันที่สอง กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-หยั่งซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง(B/L/D)พัก 4 *
วันที่สาม หยั่งซั่ว-ถ้ำเงิน-กุ้ยหลิน-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้น)-โชว์ Dream Like Lijiang(B/L/D) พัก 4 *
วันที่สี่ กุ้ยหลิน-ดูงาน มหาวิทยาลัยครูกวางสี-สวนเขางวงช้าง-ตลาดใต้ดิน-ถนนคนเดิน (B/L/D) พัก 4 *
วันที่ห้า กุ้ยหลิน-หนานหนิง-สนามบินสุวรรณภูมิ(CZ655 09.00-12.10) (B/L/-)
   
  ** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศจีน ต้องทำวีซ่า **

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์