ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน (Yangshan Deep Water Port)
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม


อัตราค่าบริการ

สอบถาม

 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน
(Yangshan Deep Water Port)

http://www.yangshanterminal.com/static_ysportal/yssc/yssc_ywjs_1.htm

 

1. เป็นท่าเรือขนาดยักษ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศที่ครบวงจร
2. ท่าเรือน้ำลึกหยางซานสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด "ท่าเรือและเมืองใหม่"
โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน , สะพานตงไห่ , เมืองใหม่หลินกั่ง
3. ใช้งบประมาณในการสร้าง ถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4. ท่าเรือแห่งนี้ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมถึงพื้นที่และภูมิภาคอื่นอย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิเช่น
ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถ และทางน้ำ
5. ท่าเรือแห่งนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ใช้ระบบซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการ (Solution) มาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

 
ท่านจะได้ชมระบบการจัดการการขนส่งสินค้า ในรูปแบบต่างๆ ของท่าเรือขนาดยักษ์แห่งนี้
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (MU548 01.55-07.55)
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ศาลาฝานกง-ผ่านชมทะเลสาบไท่หู-ซูโจว-ผ่านชมสนามกีฬารังนก- Harmony Time Square (B/L/D) พัก 4 *
วันที่สาม ซูโจว-วัดฉงหยวน-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง (B/L/D) พัก 4 *
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้-ดูงานท่าเรือน้ำลึกหยางซาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก SWFC 94*-กายกรรม ERA (B/L/D) พัก 4 *
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตลาดก๊อปปี้-สนามบินสุวรรณภูมิ (MU547 21.40-00.55) (B/L/D)
   
  ** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศจีน ต้องทำวีซ่า **

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์