ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติปักกิ่ง หมายเลข 8
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม


อัตราค่าบริการ

สอบถาม

 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

โรงเรียนนานาชาติปักกิ่ง หมายเลข 8
(Beijing No.8 High School International Department of Yihai)
http://www.admissions.cn/yh8z/

 

1. เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชน ที่เปิดสอนระดับชั้นประถม
และมัธยมมีนักเรียน มากกว่า 3,000 คน
2. ใช้หลักสูตรของประเทศแคนาดา ซึ่งฮ่องกง มาเก๊า
และจีน นิยมใช้หลักสูตรนี้
3. นักเรียนที่จบไฮสคูลที่นี่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า 90 %
4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาของต่างประเทศ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆได้

 
ท่านจะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
และ การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติเอกชน
พร้อมเดินชมห้องต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
**และทุกท่านจะได้รับใบ Certificate เพื่อเป็นการรับรองการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย**
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (CA980 01.05 - 06.30)
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)พัก 4 *
วันที่สาม ดูงานโรงเรียนนานาชาติ หมายเลข 8-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ถนนหวังฟู่จิง (B/L/D) พัก 4 *
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนก (B/L/D) พัก 4 *
วันที่ห้า ถนนโบราณเฉียนเหมิน-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-สนามบินสุวรรณภูมิ(CA979 19.35 - 23.45) (B/L/-)
   
  ** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศจีน ต้องทำวีซ่า **

 

 
** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศจีน ต้องทำวีซ่า **

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์