ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

กำหนดเดินทาง วันที่ 04 มกราคม-14 มีนาคม 58
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพคเกจรวมตั๋วเครื่องบิน
 / ท่าน (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม
 / ท่าน (บาท)
STANDARD ROOM
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน (บาท)
PANDA  HOTEL OR SIMILAR อาทิตย์ – พฤหัสบดี 10,900.- 3,000.- 3,000.-
ศุกร์ – เสาร์ 11,500.- 3,500.- 3,500.-

• ยกเว้นช่วง 20-26 กุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท/ห้อง/คืน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพคเกจรวมตั๋วเครื่องบิน
 / ท่าน (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม
 / ท่าน (บาท)
STANDARD ROOM
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน (บาท)
  METRO PARK  HOTEL
(FREE WIFI)
Or
Harbour Plaza 8 Degree
(FREE WIFI)  
อาทิตย์ – พฤหัสบดี 11,900.- 4,000.- 4,000.-
ศุกร์ – เสาร์ 12,500.- 4,500.- 4,500.-

• ยกเว้นช่วง 19-24, 20-26 กุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,800 บาท/ห้อง/คืน
• ยกเว้นช่วง 27-29 มีนาคม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/ห้อง/คืน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพคเกจรวมตั๋วเครื่องบิน
 / ท่าน (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม
 / ท่าน (บาท)
STANDARD ROOM
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน (บาท)
PRUDENTIAL  HOTEL
Or
KIMBERLEY  HOTEL
Or
PARK  HOTEL
Or
City View-Premier      (FREE WIFI)
อาทิตย์ – พฤหัสบดี 12,500.- 4,500.- 4,900.-
ศุกร์ – เสาร์ 12,900.- 4,900.- 5,500.-

• ยกเว้นช่วง 11-14,18 – 21 มกราคม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,800 บาท/ห้อง/คืน
• ยกเว้นช่วง 19-24, 20-26 กุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,900 บาท/ห้อง/คืน
• ยกเว้นช่วง 03-07 มีนาคม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,800 บาท/ห้อง/คืน

อัตราค่าบริการ
โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพคเกจรวมตั๋วเครื่องบิน
 / ท่าน (บาท)
ราคาพักเดี่ยว
/ ท่าน (บาท)
Panda Hotel 3* 25-28 ธ.ค. 57 12,900 18,900
Evergreen 3* 13,900 20,500
Metropark Mongkok 3*  21,500
Habour Plaza 8 Degrees 3* 14,900 21,900
The City View-Superior 3* 15,900 25,500
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สำหรับแพคเกจนี้ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
• วันเวลาและไฟล์ทบิน เป็นไปตามที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• จะต้องจองและออกตั๋ว ภายใน 31 ธันวาคม 2557 เท่านั้น
รายละเอียดเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

เที่ยวบิน

วันที่ทำการบิน

ช่วงเวลาที่ทำการบิน

CX706

พุธ,ศุกร์ และอาทิตย์

01.20-05.10

CX616

ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์

06.30-10.30

CX614

อังคาร พุธ อาทิตย์

13.10-16.50

CX654

บินทุกวัน

14.55-19.10

รายละเอียดเที่ยวบิน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน

วันที่ทำการบิน

ช่วงเวลาที่ทำการบิน

CX705

พุธ ศุกร์และอาทิตย์

08.15 - 10.00

CX713

ทุกวัน

08.50 - 10.40

CX653

ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

12.00 - 13.55

CX751

อังคารและพุธ

14.25 - 16.25

CX701

ทุกวันยกเว้นเสาร์

16.00 - 18.00

CX703

จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์

16.45 - 18.50

CX703

อังคาร พฤหัส และอาทิตย์

20.00 - 21.55

CX709

ทุกวัน

 22.00 - 23.55

 

แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์อิสระ 2 คนออกเดินทาง
• แถมฟรี !!! บัตร Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมืองฮ่องกง

 

วันแรก ฮ่องกง – อิสระย่านจิมซาจุ่ย
...... ออกเดินทางไปฮ่องกง เที่ยวบินที่ ....
...... ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก "Exit B" จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
  ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
วันสอง Hongkong City Tour
เช้า เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทาง " ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน " (วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่) แถมฟรี!!! บัตร Open Top Bus (ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง) สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออกและไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้*
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
เช้า ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
...... ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ ...
...... เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
   
   

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบิน Cathay Pacific (CX) O Class
รวมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
(ภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสายการบินเป็นผู้กำหนด)
• ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
• ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
• ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
• สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)
 
หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนสำรองที่นั่งอีกครั้ง
• ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends
 
 
 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์