ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน ZERO CARBON BUILDING (ZCB)
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม


อัตราค่าบริการ

สอบถาม

 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

ZERO CARBON
BUILDING (ZCB)
8 SheungYuetRoad, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong
http://zcb.hkcic.org/Eng/index.aspx

 

• เป็นอาคารตัวอย่างที่ลดการปล่อยสารคาร์บอน อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษา ให้ข้อมูล การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ เทคโนโลยี และเผยแพร่การลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน
• เน้นการอนุรักษ์พลังงานโดยการออกแบบ
• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
• การใช้พลังงานทดแทน
• ลดการใช้วัสดุที่ปล่อยสารคาร์บอนสำหรับการก่อสร้าง
• อาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลต่างๆในส่วนการสร้างนวัตกรรม และดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมหลายรางวัล

 
ท่านจะได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมอาคารโดยการออกแบบที่นำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาใช้ ด้วยแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ–ฮ่องกง - Avenue of Star – A Symphony of Light (-/-/D)
วันที่สอง ดูงาน ZCB – รีพัลเบย์– วิคตอเรีย พีค -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน(DS/ L/D)
วันที่สาม พระใหญ่ลันเตา – นั่งกระเช้านองปิง– ช้อปปิ้งซิตี้เกท– ส่งสนามบินฮ่องกง (DS/ L/D)
   
   

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์