ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เกาหลี Ice Fishing Snow&Ski 5 วัน 3 คืน (KE/OZ)

วันที่ 7-11/14-18/21-25 ม.ค. 58
วันที่ 28 ม.ค.–1 ก.พ. 58
ราคา 26,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง   ผู้ใหญ่
ท่านละ
ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง
ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่รับเตียง
พักเดี่ยว
เพิ่ม
วันที่ 7-11/14-18/21-25 ม.ค. 58
วันที่ 28 ม.ค.–1 ก.พ. 58
OZ
KE
26,900
26,900
25,900
25,900
24,900
24,900
4,500
4,500
 

 

ทัวร์เกาหลี Ice Fishing Snow&Ski 5 วัน 3 คืน (KE/OZ)

La Provence - เกาะนามิ – ICE FISHING - ENJOY SKI – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –
โซล ตลาดทงแดมุน - พระราชวังเคียงบ็อค– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – COSMETIC GALLERY - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - DRUM CAT SHOW OR DRAWING SHOW - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) – ถนนฮงอิก - RED PINE - อเมทิส – ซุปเปอร์มาเก็ต

พิเศษพร้อมชมโชว์ DRUM CAT SHOW OR DRAWING SHOW

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
21.00

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

22.40 เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 652 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
23.40 เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
วันสอง สนามบินอินชอน – LA PROVENCE – เกาะนามิ – ICE FISHING
06.00/ 06.55 ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับ นาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆ นำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง The Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี)หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผักกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตอกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป จากนั้นนำท่านร่วมเทศกาล ICE FISHING ณ บริเวณทะเลสาบโซยัง ซึ่งเป็นเมืองที่สายน้ำมีความใสสะอาดที่สุด อีกทั้งป่าไม้ที่ปกคลุมทั่วขุนเขาและหุบเขาที่สลับซับซ้อน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและผจญภัยที่ได้มาตรฐานมากที่สุดของประเทศ
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบูชาบู เห็ดหม้อไฟ) – อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่นโดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือดแล้ว จึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนทานพร้อมข้าวสวยร้อนน้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลีและเครื่องเคียง
ที่พัก JEWELRY & RIVER , WINSOR,MERDI OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3*

วันที่สาม

ENJOY SKI – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล - ตลาดทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และพื้นด้านล่างมีท้าทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด, โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ชุดสกี และครูฝึก) "อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 35,000 วอนต่อเซ็ต" (ค่าไม้สกี กระดานเลื่อนและรองเท้าสกี) หรือเลือกเล่นสโนเลค "อุปกรณ์เล่นสโนสเลค ประมาณ 12,000 วอนต่อท่าน เล่นไม่จำกัดรอบ"(กระดานเลื่อนพลาสติก)"กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวันประมาณ 40,000 วอน

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โอซัม บลูโกกิ (Osum Bulgogi) หรือ เกาหลีบาบีคิว โดยนำเนื้อหมูสไลด์ หมักกับวอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลมพร้อมผักกระหล่ำ เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อยๆ และเครื่องเคียงต่างๆ
นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายของเอเวอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซลตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี) – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ เสริฟ์พร้อมน้ำซุปสาหร่าย
ที่พัก RICHEN ,MATE , NOSTALGIA , RIVER PARK , CO-OP OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3*

วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – COSMETIC GALLERY - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง - DRUM CAT SHOW OR DRAWING SHOW
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม)
เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสริฟ์ในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลัง เดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำ เครื่องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี้ พุทธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจน สามารถรับประทานได้อย่างสะดวกเพิ่มรสชาตด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้ เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอาง ผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop... ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูบิมบับ (Bibimbup) หรือ ข้าวยำเกาหลี อาหารครบคุณค่าโภชนาการ และเป้นอาหารยอดนิยมที่คน เกาหลี นิยมทานกันมาที่สุด นำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อยน นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่และซอสบีบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากัน ทั้งนี้อยุ่กับรสนิยมการทานของแต่ละคนเสริฟพร้อมหม้อไฟทะเล
ดรัม แคท โชว์ (drum cat show) Drum Cat เป็นการโชว์ตีกลองของสาวสวยเซ็กซี่จากเกาหลี ที่มาวาดลวดลายการตีกลองที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องทักษะการตีกลองมาเป็นอย่างดี และมีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานศิลปะการแสดงในแบบดั้งเดิมของเกาหลี กับท่วงทำนองที่เร้าใจและดุดัน ถือเป็นโชว์ที่มีเสน่ห์ที่ใครๆ เห็นแล้วต้องดูจนจบโชว์ ที่สำคัญพวกเธอยังได้รับการการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และรางวัลชนะเลิศในงานโคเรีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อวอร์ด ปี 2009 ของประเทศเกาหลี หรือ ฮีโร่ ดรอว์อิ้งโชว์ (drawing show [hero]) ฮีโร่ ดรอว์อิ้งโชว์เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เป็นการแสดงที่ไม่ใช้คำพูด แต่ขายเสียงหัวเราะและความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านการวาดภาพแบบสดๆ บนเวที โดยเปิดการแสดงครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2010 ณ เมียงโบ ศิลปะฮอลล์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับย่านเมียงดง โดยการแสดงดรอว์อิ้งโชว์นี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักวิจารณ์ด้วย
ที่พัก RICHEN ,MATE , NOSTALGIA , RIVER PARK , CO-OP OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3*
วันที่ห้า โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) – ถนนฮงอิก - RED PINE - อเมทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นำท่านชม หอคอย โซลทาวเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง นำท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องใช้ภายในบ้าน เหล่านี้มีทั้งที่ทำมาจากโลหะ ผ้า และวัสดุอื่นๆ จากฝีมือของเหล่าศิลปินวัยรุ่นที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิษฐ์ทำมือที่แห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับวัยรุ่น และในบริเวณนั้นยังมีร้านคาเฟ่แปลกใหม่, ห้องงานศิลป์ น่านั่งเล่น, ร้านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรมคลับเดย์
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (CHINESE FOOD)
บริการทุกท่านด้วยเมนูอาหารจีน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือ มาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง นำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึกที่มีค่าให้แก่คนที่คุณรัก ซุปเปอร์มาเก็ต อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน
17.40 นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 651
21.10 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
18.30 นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
22.10 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
   
   
  @@@@@ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบชำระ เหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบชำระเหมาขาดก่อนออก เดินทางฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน @@@@@
   
   
  เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 

 

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
6. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีไม่พักเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น รวมทั้งทริป 20,000 วอน ต่อท่าน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 
หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป (กรณีลูกค้า 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 
***ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้***
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ้ามี ) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
 
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทาง ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์