ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติปัญญาทิพย์ ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม

 

อัตราค่าบริการ
สอบถาม
 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว

โรงเรียนนานาชาติปัญญาทิพย์
Panyathip International School(PIS)
www.pislao.com

 

- โรงเรียนนานาชาติปัญญาทิพย์ ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษามีนักเรียนประมาณ 700 คน
- ได้รับการไว้วางใจให้เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในลาว ที่ได้รับการรับรองจาก มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ให้เป็นศูนย์ฝึกสอน
- นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติปัญญาทิพย์ สามารถไปศึกษาต่อได้ทั่วโลก
- ทุกชั้นเรียนได้มีการสอนแบบ 2 ภาษา ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
- เมื่อปี 2010 ได้เปิดอาคารหลังใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในลาว และได้รับมาตรฐานสากล

 
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติเอกชน พร้อมเดินชมห้องต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเวียงจันทน์ (PG 943 09.45 – 11.00)-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย (-/L/D)
วันที่สอง ดูงานโรงเรียนปัญญาทิพย์–หอพระแก้ว–วัดสีสะเกต-ช้อปปิ้งตลาดเช้า (B/L/D)
วันที่สาม วัดศรีเมือง–ส่งสนามบินเวียงจันทน์(PG 944 11.40-12.55) (B/-/-)
   
  **หมายเหตุ :เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว ไม่ต้องทำวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย) **
   

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์