ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

แพคเกจ PHILIPPINES FREE&EASY มนิลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง

เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 57
ราคารวมเริ่มต้น 11,100 บาท


อัตราค่าบริการ
 

 

แพคเกจ PHILIPPINES FREE&EASY มนิลา 3 วัน 2 คืน

 

ราคารวมเริ่มต้น 11,100 บาท
(สายการบิน Cebu Pacific + พัก Lotus garden hotel 3*)

 

วันแรก Arrival - Transfer to hotel (-/-/-)
วันที่สอง Free & Easy day (-/-/-)
วันที่สาม Pick up at hotel - Transfer to airport for departure (-/-/-)
   

 

อัตรานี้รวม
- ที่พักพร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุ
- รถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน (08.00 - 22.00 เท่านั้น)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ BKK - MNL - BKK
- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
- ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในวันที่เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- ราคาสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี่ - กันยายน 2557
- ราคาที่แสดงข้างต้นต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน โดยไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการเช็คเอาท์ก่อนกำหนด
- รถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้ามีกระเป๋าเดินทาง 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น
 
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการนำเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพัก ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า - หากได้รับการยืนยันสถานะห้องพักเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมกำหนดมา
 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์