ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
โปรแกรมศึกษาดูงาน Singapore Science Centre (ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์)
กำหนดการเดินทาง

สอบถาม

 

อัตราค่าบริการ
สอบถาม
 

 

ยินดีเสนอโปรแกรมศึกษาดูงาน

ณ ประเทศสิงคโปร์
Singapore Science Centre
(ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์)
www.science.edu.sg/

 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ มีห้องโถงแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ12 ห้อง ซึ่งมีงานนิทรรศการที่น่าสนใจมากกว่า 1,000 รายการมีจุดแสดงแบบอินเตอร์แอคกทีฟกว่า 850 จุด
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น เรื่องพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ เสียง เลเซอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย หลายสาขา ทั้ง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ เป็นต้น
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ มีสวนจลศาสตร์ (Kinetic Garden) หรือ สวนวิทยาศาสตร์กลางแจ้งแบบอินเตอร์แอกทีฟแห่งแรกของเอเชีย มีจุดแสดงแบบต่างๆกว่า 35 จุดมีบริเวณภายนอกกว้างถึง 18,000 ตารางเมตร
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ บอกเล่าเรื่องราวความรู้ต้นกำเนิดด้านวิทยาศาสตร์ของทุกอย่าง โดยผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะไว้อย่างกลมกลืน

 
ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งชมนิทรรศการและอุปกรณ์ด้วยสื่อมัลติมีเดียอันทันสมัยที่ตอบโต้กับผู้เล่น (Interactive) ที่ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์น่าสนใจ
 
  ตัวอย่างโปรแกรม (หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน)
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สิงคโปร์(FD361 06.25-09.40) - มาริน่า เบย์แซนด์ –Garden by the Bay – ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ (-/L/D)พัก 3*
วันที่สอง ดูงาน Singapore Science Centre-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์–Wonderfull Show(B/-/D)
วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน –วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบินดอนเมือง (FD350 20.40-22.05) (B/L/-)
   
  ** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องทำวีซ่า **
   

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์