ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
ทัวร์อียิปต์ 6 วัน 3 คืน (MS)
กำหนดการเดินทาง

เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 42,900-44,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(ห้องคู่)
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
พัก 2 เตียง
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ผู้ใหญ่ 3 ท่าน
พักรวมกัน ท่านที่ 3 ลด
เลือกวันเดินทางได้  ( มี Flight บินทุกวัน … )
7, 14, 21, 28 มิ.ย 42,900 42,900 41,900 40,900 5,000 -
5,19,26 ก.ค 42,900 42,900 41,900 40,900 5,000 -
11, 12 ก.ค 44,900 44,900 43,900 42,900 5,000  วันหยุด นักขัตฤกษ์
2,16, 23, 30 ส.ค 42,900 42,900 41,900 40,900 5,000 -
9, 10, 11, 12 ส.ค 44,900 44,900 43,900 42,900 5,000  วันหยุด นักขัตฤกษ์
 หมายเหตุ:
 -   4 ท่าน เดินทางได้ (มี Local Guide Eng รับที่ Cairo และ ดูแลคณะ)
 -   15 ท่าน ( มีไกด์ไทย เดินทางไปด้วย )   
 
 

 

ทัวร์อียิปต์ 6 วัน 3 คืน (MS)

ล่องเรือระดับ 5 ดาว ชมแม่น้ำไนล์
พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมแม่น้ำไนล์ ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
ขอเชิญท่านท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีต ตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 7,000 ปี
- ชมเมือง กีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
- ชมเมือง ไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ ในยุคต่างๆ และห้องแสด สมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนย เขาใจกลางกรุงไคโร เยือน ป้อมซิทาเดล
- ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ "ตลาดข่านเอลคาลีลี" ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ
- ชม เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหา ราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ไคโร
22:00 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์
วันที่สอง กรุงเทพฯ / ไคโร - เมมฟิส (สุสานอิมโฮเทป) - ซัคคาร่า - อนุสรณ์ทหารนิรนาม - กีซ่า (ชมสฟิงซ์ )
01.30 เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช.ม.)
05.45 ถึง สนามบินกรุง ไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกับตัวแทนของบริษัทฯที่รอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงไคโร จากนั้นชม ศิลปะความงามแห่งประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งความลี้ลับและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรือ รู้จักกันในชื่อ .ไคโร. ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดนตะวันออกกลางอีกด้วย
เช้า นำท่านสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรก ในยุคอียิปต์โบราณ กว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยฟาโรห์ นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับ พื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองแมมฟิชอันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของฟาโรห์รามเสสที่ 2 มีพระพักต์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยม ไว้ในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และฟาโรห์รามเสส ที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน นำท่านเดินทาง สู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Piramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Chinese / Local )
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ผ่านชม อนุสรณ์ทหารนิรนาม และสถานที่อดีตประธานาธิบดี อันวา ซาดัต ถูกลอบยิง เสียชีวิต ถึงเมืองกีเซห์ นำท่านชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่ สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เอง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วย ปิรามิด 3 องค์ คือ
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหินในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี ก้อนหินที่ใช้ทำด้วยหินแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ถือเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทูราผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร ชม สฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้าน หน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
พิเศษ ..!! ฟรี ขี่อูฐ ชมปิรามิด (กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)
ค่ำ Crystal Nile Dinner Cruise – ล่องเรือกระจก ระดับ 5ดาว รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ อียิปต์อันเลื่องชื่อของอียิปต์ และสัมผัส บรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์
Show .. !! - ชมระบำหน้าท้อง ( Belly Dance ) ศิลปะอันเลื่องชื่อจาก ..สาวชาวอาหรับ
- ชมระบำกระโปรง.. ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม... ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะการควง พรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3 ปีขึ้นไป
  พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เด้น- หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria ) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดย ชาวกรีกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาลเป็นตำนาน รักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทรายที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึ้นเป็นหย่อม ๆ ถึงเมืองอเล็กซานเดรีย พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน จากนั้นนำท่านชม หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacombs ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุค กลาง สุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกันตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ชม Pompey' s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจากเมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese
จากนั้นชม Montaza Garden & Palace ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกพิเศษของประเทศ อีกตึก เป็นที่ตั้งของโรงแรม 6 ดาว จากนั้นรถแล่นเลียบชายทะเลเมดิเตอเรเนียนอันสวยงาม ผ่านโบสถ์ ประจำเมืองและ หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้าง ค.ศ. 1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลทราย มีทัศนียะภาพที่สวยงามของอ่าวหน้าเมืองอเล็กซานเดรีย
พิเศษ ..!! ฟรี นำท่านถ่ายรูป หอสมุดอเล็กซานเดรีย ( Alexandria Liabraly ) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ 2 หมื่นที่นั่ง โดยแยกเป็นส่วนๆ มีไกด์ภาษาอังกฤษของห้องสมุดนำชมทุกชั่วโมง ใช้เวลาอธิบายประมาณ 10-15 นาที มีห้องสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง แล้วแต่โอกาส (ซึ่งมีค่าเข้าชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) ห้องสมุดเคยตั้ง และถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมาก อาร์คีมิดิสและยูคลิดใช้บริการของห้องสมุดนี้ ในสมัยนั้น ศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์เคยอยู่กับพิธากอรัส แต่สองศตวรรษหลังจากพิธากอรัสเสียชีวิตลง ศูนย์การเรียนเลขได้ย้ายไปอยู่ที่อเล็กซานเดรีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ได้ชัยชนะเหนือกรีก เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์ ได้สร้างเมืองหลวงที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเมื่อพโทเลมีขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ อเล็กซานเดรียก็ได้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์หลั่งไหลสู่ เมืองนี้จากชื่อเสียงของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของ Demetrius Phalaerus ที่โน้มน้าวให้พโทเลมีรวบรวมหนังสือดี ๆ โดยบอกว่าคนเก่งกาจจะตามมาเอง จึงได้มี การรวบรวมหนังสือจากทั่วอียิปต์ กรีก เอเชียไมเนอร์ และยุโรป ความพยายามในการหาหนังสือนั้นเข้มข้นชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าอเล็กซานเดรียทุกคนจะถูกริบหนังสือ โดยหนังสือนั้นจะถูกนำไปคัดลอก (โดยการเขียนด้วยมือ) แต่ห้องสมุดจะขอเก็บต้นฉบับไว้และคืนฉบับคัดลอกให้เจ้าของ ห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือถึงหกแสนเล่มในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้กันว่านักณิตศาสตร์สามารถหาความรู้ทุกอย่างในโลกได้โดยการมาที่ห้องสมุดนี้ ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ถูกทำลายหลายครั้ง ตั้งแต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด้วยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย ห้องสมุดตั้งอยู่ติดกับท่าเรือจึงพลอยถูกเผาไปด้วย หนังสือนับแสนเล่มถูกทำลาย แต่คลีโอพัตราตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห้องสมุดให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีจึงยกทัพไปตีเมือง Pergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทั้งหมดกลับอียิปต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองจำลอง Phoronic Village - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ – โรงงาน กระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม - ล่องเรือระดับ 5ดาว.. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  พิเศษ ..!! ฟรี นำท่านชมเมืองจำลองแห่งอียิปต์ ( Pharaonic Village ) )(Where History become Live) ล่องแพชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอียิปต์แต่โบราณ และประวัติของสถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้ง วิหารต่างๆในเมืองลุ๊กซอร์ ซึ่งจำลองไว้เหมือนจริง
  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) ออกแบบโดยโดยสถาปนิคชาวฝรั่งเศส ชื่อ มาร์เซล โดน่อน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระหว่างประเทศ เป็นสถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุที่เก่าแก่และล้ำค่ามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนกระทั่งยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000ชิ้น เก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอารยะธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองไว้ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของฟาโรห์อย่าง ครบครัน ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิต ประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์ การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือ การทำมัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรียบเสมือนของกำนัลจากเทพแห่งความตาย
  OPTION.. !! รายการเสริมพิเศษ ชมห้องมัมมี่ 11กษัตริย์ ( Royal Mummy Room ) มัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสส ที่ 2 และพระศพขององค์ฟาโรห์ทั้งหมด 11 พระองค์ซึ่งถูกค้นพบ ( ปกติค่าเข้าชมประมาณ 700 บาท / 100 ปอนด์อียิปต์ )
  ชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส ( Papyrus Factory Outlet ) ท่านสามารถเลือกชม งานวาดภาพสีน้ำ ของเหล่าศิลปิลฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงามมากมายภายใน Gallery จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม 100 % ( Original Real Purfume Shop ) ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนาง คลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน
  Crystal Nile Dinner Cruise – ล่องเรือกระจก ระดับ 5ดาว รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ อียิปต์อันเลื่องชื่อของอียิปต์ และสัมผัส บรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์
  Show .. !! - ชมระบำหน้าท้อง ( Belly Dance ) ศิลปะอันเลื่องชื่อจาก ..สาวชาวอาหรับ - ชมระบำกระโปรง.. ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม... ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะ การควง พรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่าง น้อย ประมาณ 3 ปีขึ้นไป
  พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไคโร > Old Coptic - of Saint Sergius ป้อมปราการซิตาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ – กรุงเทพ ฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชม Old Coptic Cairo
ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) -โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็มกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและมาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น เดินทางหลบหนีมาซ่อนภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้นนำชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ. 1176 สมันสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของ ศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ฃไกลถึงปิรามิด ที่กีเซ่ห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี ( Mohammad Al ) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Thai / Chinese จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี "ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์" เปิดขายตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส ***เชิญซื้อ " คาร์ทูซ " จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
19.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร
23.30 อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960
วันที่หก กรุงเทพฯ
12.00 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทาง BKK - CAI // CAI - BKK
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่)
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)
 
ค่าบริการไม่รวม
1. ค่าเช่ารถเพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ
4. ค่า Tip รวม = 15 $ / Pax / Trip ( Tip Driver + Tip Local Guide + Tip Assistance + Tip Camel Ride )
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( กรณี ขอใบกำกับภาษี )
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

 
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 4 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ตามที่ได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอกดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก

VISA EGYPT = ใช้เวลา ยื่น 5 วัน ( ไม่นับ เสาร์ – อาทิตย์ )
1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูล : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) :
7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร
8. หลักฐานการทำงาน
กรณีเป็นพนักงาน : ออกจดหมายรับรองการทำงาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมายบริษัท + เน้น ประทับตราบริษัท (ด้วยครับ)
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ควรระบุ : ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน, วันเริ่มทำงาน )
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : ( ต้อง แปล ทะเบียนการค้า เป็น ภาษาอังกฤษ ) สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ : ออกจดหมายรับรองการทำงาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมาย ราชการ / หน่วยงาน+ ประทับตรา + สำเนาบัตร ราชการ
- สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
- สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็น นักเรียน/นักศึกษา : จดหมาย (ฉบับจริง)ภาษาอังกฤษ+หัวจดหมายสถาบัน+ ประทับตรา

9. หลักฐานการเงิน :
- หนังสือ รับรองสถานะทางการเงิน จากธนาคาร : ( Bank Guarantee Letter ) : ฉบับจริง เท่านั้น
หมายเหตุ : กรณียื่น Visa Egypt ต้องใช้ จดหมาย รับรองจากธนาคาร เท่านั้น

เอกสารที่ ควรแนบเพิ่มเติม
- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ( Saving Account ) : ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน + ปรับยอดเดือนล่าสุด
- สมุดบัญชีฝากประจำ ( Fix Account ) : ถ่ายสำเนา ปรับยอดเดือนล่าสุด +กรณีไม่ Update (ประทับ
ตราธนาคาร)

9. กรณีเป็น เด็ก ( อายุต่ำกว่า 20 ปี )
- กรณี เด็ก เดินทาง กับ บิดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ
- กรณี เด็ก เดินทาง กับ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิดา) + ภาษาอังกฤษ
- กรณี เด็ก ไมได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิด+มารดา)+ ภาษาอังกฤษ+ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

 
 

 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์