ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 5 คืน (MS)
กำหนดการเดินทาง

เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 62,900-64,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(ห้องคู่)
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
พัก 2 เตียง
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ผู้ใหญ่ 3 ท่าน
พักรวมกัน ท่านที่ 3 ลด
เลือกวันเดินทางได้  ( มี Flight บินทุกวัน … )
7, 14, 21, 28 มิ.ย 62,900 62,900 61,900 60,900 7,000 -
5,19,26 ก.ค 62,900 62,900 61,900 60,900 7,000 -
11, 12 ก.ค 64,900 64,900 63,900 62,900 7,000  วันหยุด นักขัตฤกษ์
2,16, 23, 30 ส.ค 62,900 62,900 61,900 60,900 7,000 -
9, 10, 11, 12 ส.ค 64,900 64,900 63,900 62,900 7,000  วันหยุด นักขัตฤกษ์

  หมายเหตุ:
 -   4 ท่าน เดินทางได้ (มี Local Guide Eng รับที่ Cairo และ ดูแลคณะ)
 -   15 ท่าน ( มีไกด์ไทย เดินทางไปด้วย )   

 
 

 

ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 5 คืน (MS)

ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว ชมแม่น้ำไนล์
ขอเชิญท่านท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีต ตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 7,000 ปี
- ชมเมือง กีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
- ชมเมือง ไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ ในยุคต่างๆ และห้องแสดง สมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร เยือน ป้อมซิทาเดล ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ "ตลาดข่านเอลคาลีลี"
- ชม เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์
- ชมเมืองอัสวาน สถานที่ตั้งเขื่อนยักษ์และถือว่าเป็นที่พักผ่อนอันสวยงามมีอากาศดีตลอดปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ของ แม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก & เยือนเกาะ Elephant Tile
- คอมออมโบ ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค และ เทพเจ้าฮาโรเอริส เทพเจ้าแห่งการแพทย์
- ชม เมืองเอ็ดฟู เข้าชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม
- ชม เมืองลักซอร์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ชม วิหารลักซอร์ วิหารทรายเนื้อละเอียดขนาดใหญ่และ วิหารคาร์นัค วิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยือน หุบผากษัตริย์ ที่พักสุดท้ายของฟาโรห์ 62 พระองค์ โดยเฉพาะ ฟาโรห์หนุ่มตุตันคาเมน & วิหาร พระนางฮัคเซฟซุท
- ชม เมืองอาบูซิมเบล ซึ่งมี มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ วิหารของ เนเฟอร์ตารี

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ไคโร
22:00 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์
วันที่สอง กรุงเทพฯ / ไคโร (10 ชม.)> เมมฟิส (สุสานอิมโฮเทป) - ซัคคาร่า (มุดปีรามิด) – อนุสรณ์ทหารนิรนาม - กีซ่า (ชมสฟิงซ์ ) ชม Valley Temple (สถานที่ทำมัมมี่) – โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม
01.30 เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช.ม.)
05.45 ถึง สนามบินกรุง ไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกับตัวแทนของบริษัทฯที่รอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงไคโร จากนั้นชม ศิลปะความงามแห่งประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งความลี้ลับและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรือ รู้จักกันในชื่อ .ไคโร. ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดนตะวันออกกลางอีกด้วย
เช้า นำท่านสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรก ในยุคอียิปต์โบราณ กว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยฟาโรห์ นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับ พื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองแมมฟิชอันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของฟาโรห์รามเสสที่ 2 มีพระพักต์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยม ไว้ในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และฟาโรห์รามเสส ที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน นำท่านเดินทาง สู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Piramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ผ่านชม อนุสรณ์ทหารนิรนาม และสถานที่อดีตประธานาธิบดี อันวา ซาดัต ถูกลอบยิง เสียชีวิต ถึงเมืองกีเซห์ นำท่านชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่ สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เอง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วย ปิรามิด 3 องค์ คือ
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหินในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี ก้อนหินที่ใช้ทำด้วยหินแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ถือเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทูราผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร ชม สฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้าน หน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
พิเศษ ..!! ฟรี ขี่อูฐ ชมปิรามิด (กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)
  จากนั้นนำท่านชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส ( Papyrus Factory Outlet ) ท่านสามารถเลือกชม งานวาดภาพสีน้ำ ของเหล่าศิลปิลฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงามมากมายภายใน Gallery จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม 100 % ( Original Real Purfume Shop ) ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนาง คลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria ) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดย ชาวกรีกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาลเป็นตำนาน รักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทรายที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึ้นเป็นหย่อม ๆ ถึงเมืองอเล็กซานเดรีย พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน จากนั้นนำท่านชม หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacombs ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุค กลาง สุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกันตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ชม Pompey' s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจากเมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese
จากนั้นชม Montaza Garden & Palace ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกพิเศษของประเทศ อีกตึก เป็นที่ตั้งของโรงแรม 6 ดาว จากนั้นรถแล่นเลียบชายทะเลเมดิเตอเรเนียนอันสวยงาม ผ่านโบสถ์ ประจำเมืองและ หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้าง ค.ศ. 1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลทราย มีทัศนียะภาพที่สวยงามของอ่าวหน้าเมืองอเล็กซานเดรีย
พิเศษ ..!! ฟรี นำท่านถ่ายรูป หอสมุดอเล็กซานเดรีย ( Alexandria Liabraly ) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ 2 หมื่นที่นั่ง โดยแยกเป็นส่วนๆ มีไกด์ภาษาอังกฤษของห้องสมุดนำชมทุกชั่วโมง ใช้เวลาอธิบายประมาณ 10-15 นาที มีห้องสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง แล้วแต่โอกาส (ซึ่งมีค่าเข้าชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) ห้องสมุดเคยตั้ง และถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมาก อาร์คีมิดิสและยูคลิดใช้บริการของห้องสมุดนี้ ในสมัยนั้น ศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์เคยอยู่กับพิธากอรัส แต่สองศตวรรษหลังจากพิธากอรัสเสียชีวิตลง ศูนย์การเรียนเลขได้ย้ายไปอยู่ที่อเล็กซานเดรีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ได้ชัยชนะเหนือกรีก เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์ ได้สร้างเมืองหลวงที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเมื่อพโทเลมีขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ อเล็กซานเดรียก็ได้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์หลั่งไหลสู่ เมืองนี้จากชื่อเสียงของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของ Demetrius Phalaerus ที่โน้มน้าวให้พโทเลมีรวบรวมหนังสือดี ๆ โดยบอกว่าคนเก่งกาจจะตามมาเอง จึงได้มี การรวบรวมหนังสือจากทั่วอียิปต์ กรีก เอเชียไมเนอร์ และยุโรป ความพยายามในการหาหนังสือนั้นเข้มข้นชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าอเล็กซานเดรียทุกคนจะถูกริบหนังสือ โดยหนังสือนั้นจะถูกนำไปคัดลอก (โดยการเขียนด้วยมือ) แต่ห้องสมุดจะขอเก็บต้นฉบับไว้และคืนฉบับคัดลอกให้เจ้าของ ห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือถึงหกแสนเล่มในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้กันว่านักณิตศาสตร์สามารถหาความรู้ทุกอย่างในโลกได้โดยการมาที่ห้องสมุดนี้ ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ถูกทำลายหลายครั้ง ตั้งแต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด้วยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย ห้องสมุดตั้งอยู่ติดกับท่าเรือจึงพลอยถูกเผาไปด้วย หนังสือนับแสนเล่มถูกทำลาย แต่คลีโอพัตราตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห้องสมุดให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีจึงยกทัพไปตีเมือง Pergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทั้งหมดกลับอียิปต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไคโร - เมืองอบูซิมเบล (2.45 ชม.) - เมืองอัสวาน(45 นาที)
04.00

เช็คเอ้าท์ แล้วเดินทางไปสนามบิน (อาหารเช้าแบบกล่อง)

  หมายเหตุ สัมภาระที่ไม่ใช้ให้เช็คโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน เพราะจะเป็นภาระในเวลาเดินทัวร์อบูซิมเบล ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เท่านั้น จากนั้นเครื่องบินลำเดิมจะนำท่านบินย้อนกลับเมืองอัส วาน
05.00 เหิรฟ้าสู่ อาบูซิมเบล (Abu Simbel) โดยเที่ยวบินที่ MS 130 ( กระเป๋าสัมภาระ ท่าน จะถูก Drop ลงมาเก็บไว้ที่ สนามบินอัสวาน )
07.00 ถึงอาบูซิมเบล ( ทัวร์ที่อาบูซิมเบล ไกด์จะเป็นไกด์ รวมของรัฐบาลอียิปต์ ที่จัดไว้ ) โดยมีรถทัวร์รอรับ (นั่งรถประมาณ10 นาที) ไปชม "มหาวิหารอาบูซิมเบล" ( Abusimbel Temple ) ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ วิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบล งดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก มหาวิหารอาบูซิมเบล ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พ้นน้ำ ถูกชะลอขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร เป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชา 3 ชั้น และมีรูปสลัก 4 องค์นั่ง อยู่ด้านหน้าวิหาร แต่ละองค์สูงเท่ากับตึก 8 ชั้น และทุกปีของวันที่ 20 ของเดือนกุมถาพันธุ์ และ ตุลาคม แต่ละปี ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก เล่ากันว่าวันที่ 20 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 20 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ
10.15 เที่ยวบิน MS 248 บินกลับเมืองอัสวาน เมืองที่สวยงามที่สุด อากาศดี นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ เดิมเรียก เยบู (Yebu) เป็นภาษา-นูเบียน แปลว่าช้าง เนื่องจากสมัยโบราณ งาช้างในทวีปแอฟริกาถูกเก็บรวมมาซื้อขายกัน หลังจากกรีกเข้ามาปกครองอียิปต์ เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Elefantna หรือเกาะช้าง ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่พวกแอฟริกันผิวดำ นำงาช้าง เครื่องเทศ หนังสัตว์ มาขาย แลกเปลี่ยนสินต้าทางยุโรป และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำไนล์ มีความยาว 1,500 เมตร กว้าง 500 เมตร
11.00 ถึงอัสวานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศไปท่าเรือ ระหว่างทางชม เขื่อนยักษ์อัสวาน (High Dam) สร้างโดยรัสเซีย ปี ค.ศ. 1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์สูง 365 ฟุต ยาว 3,280 ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ช่วยระบบชลประทาน ทำให้มีผลดีต่อการเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำไนล์ แต่มีผลเสียต่อโบ ราณสถานหลายแห่ง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ล้านวัตต์ต่อปี ให้ใช้ได้ทั้งประเทศ จากนั้นชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้เป็นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ จากนั้นนำท่านเข้าที่พักในเรือสำราญขนาดใหญ่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ เช็คอิน - เรือสำราญ M/S ……… (พัก 3 คืน)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว - Inter จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เป็นเรือขนาด 70-100 ห้อง ขนาดห้อง 3x5 เมตร มีห้องน้ำทุกห้อง และมีสระว่ายน้ำอยู่ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ
  พิเศษ ..!! แถม นั่ง เรือเฟลุกกะ (Felucca) ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยว สไตล์อียิปต์โบราณล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานรอบเกาะช้าง Elephantine ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผ่านชม Agha Khan Mausoleum สุสานอากาข่านเป็นประมุขของศาสนาอิสลามผู้ล่วงลับบนยอดเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ชมพระอาทิตย์ยามตกดินที่แสนจะโรแมนติด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Inter - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว
21.00 ชมการแสดงรอบดึก ขึ้นอยู่กับรายการของเรือนั้นๆ
  พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า อัสวาน - คอม ออมโบ - เอ็ดฟู – เอ็ดน่า ( Edna Rock ) - ลุ๊กซอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
เรือล่องไป เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำไนล์ เรือเทียบท่าหน้าวิหารคอม ออมโบ ไกด์นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม คำว่า "คอม" เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเป็นจระเข้ และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สำคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ ขายเสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Inter - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว
ขณะเรือล่องต่อไปเมืองเอ็ดฟู เรือจอดเทียบท่าเรือเมืองเอ็ดฟู .......... อิสะถ่ายรูปชมความงาม
  พิเศษ ..!!แถมนั่งรถม้าชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็น วิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพ สมบูรณ์ที่สุดตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้า และสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) บนเรือบริการน้ำชารอบบ่าย เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่า ระดับน้ำต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิดประตูน้ำและการถ่ายระดับน้ำได้ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Inter - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว
21.00 ชมการแสดงรอบดึก ขึ้นอยู่กับรายการของเรือนั้นๆ เรือจอดที่ลุ๊กซอร์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม. (เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 1 คืน เครื่องบินใช้เวลา 1 ชม.) ตั้งอยู่ สองฝั่งแม่น้ำไนล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่แห้งแล้ง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปี
  พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว
วันที่หก เมืองลุ๊กซอร์ - เวสแบงค์ - หุบผากษัตริย์ ( Valley of the Kings ) วิหารฮัสเซพซุต – รูปปั้น เมมนอน ( Colossi of Memnon )
  Hot Air Balloon .. !! ( Option = 130 $ / Pax )
Details .. !! สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูนเพื่อชมความงามของหุบเขา นครธีป แห่งเมืองลุ๊กซอร์ จะมี เจ้าหน้าที่ของบอลลูนมารับท่านที่บริเวณ ล๊อบบี้ ของโรงแรม หรือ เรือสำราญ เวลา 05.00 น. เพื่อนำท่านเดินทางไปยังสถานที่ ปล่อยบอลลูน ( ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ปล่อยบอลลูนประมาณ 30 นาที ) จากนั้น ท่านจะได้ขึ้นบอลลูนชมความงามของ นครธีป นครที่เก็บซ่อนความลี้ลับ แห่งทรัพย์สมบัติ ของเหล่า กษัตริย์ ฟาร์โร ผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนอียิปต์โบราณ ( ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง )
Remark : รายการทัวร์บนบอลลูน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 130 ดอลล่าร์สหรัฐ ) ท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ เนื่องจาก เมืองลุ๊กซอร์ ประเทศอียิปต์ มีชื่อเสียงเรื่องการนั่งบอลลูน ชมทัศนียภาพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร จากนั้นชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน พบทางเข้าแล้ว 14 แห่ง จัดให้ชมเพียง 5-6 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด เป็นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ ให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์ถึง 62 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายใน หลุมมีจิตรกรรมที่งดงาม สีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จ(ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตูตันคามอน เนื่องจากจำกัดให้เข้าชมวันละ 100 คน ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ "เซเนมุท" กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม "ราชินีหนวด" ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ
15.00 ชม "วิหารลุ๊กซอร์ (Luxor Temple)" เป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มากตั้งอยู่ทางใต้ของวิหารคาร์นัคซึ่งมีขนาดเล็ก กว่าสร้างขึ้นสำหรับบวงสรวงพระผู้เป็นเจ้ามีบางส่วนเหมือน กับวิหารคาร์นัคหน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่สองตันเคียงกัน ปัจจุบันเสาตันหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ด กรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียนหลุยส์ของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1835 มีรูปปั้นขนาดเท่ากันยืนเรียงโดยรอบภายใน ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห์ตุตันคามอนและมเหสีขนาดเท่ากัน (ปรกติโดยทั่วไปคนอียิปต์โบราณ จะสร้างรูปปั้นฟาโรห์ใหญ่กว่ามเหสี เพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่ามเหสี) สมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้ไป 3 กิโลเมตร ตกแต่งด้วยรูป ปฏิมากรรม ทำด้วยหินแกรนิต ควอร์ทไซด์ ชมเสาโอบิลิสก์ เสาบูชาสัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ หมายถึงความสว่างและชีวิต ตรงข้ามกับปิรามิด อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้วิญญาณ การสร้างเสาโอบิลิสก์ นิยมสร้างเป็นคู่ลักษณะเป็นทรงยอดแหลมที่ตัดมาจากหิน แกรนิตทั้งต้น มิใช่นำหินแต่ละก้อนมาประกอบกัน ทางเดินจะตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเข้า ไปจนถึงห้องบูชาเทพเจ้าด้านในสุด ซึ่งมีเพียงฟาโรห์เท่า นั้นที่เข้าได้ เสาแห่งนี้มีปาฏิหาริย์โดยครึ่งบนมีสีขาวซีด ครึ่งล่าง เป็นสีเหลืองนวล เชื่อว่าตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเสานี้ จะสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนาจากนั้นนั่งรถต่อไปชม "วิหารคาร์นัค (Karnak Temple)" ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลังและเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างเพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า (Amon – Mut - Khonso) ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เนื่องจากกระแสน้ำจากเขื่อนอัสวานไหล่บ่าท่วม ทาง เข้าวิหารมีรูปแกะสลัก ของสฟิงซ์หัวแกะนั่งหมอบเป็นแถวสองข้างทางใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง วิหารลุ๊กซอร์ และ วิหารคาร์นัค ในอดีตกาล และที่สวยงามมากคือ Hypostyle Hall หรือห้องเสา ซึ่งประกอบด้วยเสาสูง 134 ต้น เรียงเป็นแถวสลักด้วยอักษรและภาพ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดพื้นเมือง หรืออิสระเลือกนั่งรถม้า ชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว
พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ด ไคโร > Old Coptic - of Saint Sergius ป้อมปราการซิตาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
05.30 รับประทานอาหารเช้า - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว แล้วนำท่านเช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางไปสนามบิน
(กรุณาทิปพนักงานในเรือรวม 3 คืน ท่านละ US$ 10 โดยนำเงินใส่ซองฝากไว้ที่แคชเชียร์ และพนักงานยกกระเป๋าท่านละ US$ 1 ก่อนเช็คเอ้าท์ )
06.20 เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 061
07.30 ถึงกรุงไคโร พบตัวแทนรอต้อนรับ …
เช้า ชม Old Coptic Cairo ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) -โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็มกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและมาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น เดินทางหลบหนีมาซ่อนภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้นนำชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ. 1176 สมันสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของ ศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ฃไกลถึงปิรามิด ที่กีเซ่ห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี ( Mohammad Al ) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามหน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญแลกกับเสาโอเบลิสก์ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี "ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์" เปิดขายตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส ***เชิญซื้อ " คาร์ทูซ " จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร
19.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร
23.30 อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960
วันที่แปด กรุงเทพฯ
12.00 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ
   
   
   
   

 

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทาง BKK - CAI - ABS - ASW// LXR - CAI - BKK
2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์
3. ค่าสนามบิน และภาษีน้ำมัน
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 5 คืน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่)
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)
 
ค่าบริการไม่รวม
1. ค่าเช่ารถเพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ
4. ค่า Tip รวม = 15 $ / Pax / Trip ( Tip Driver + Tip Local Guide + Tip Assistance + Tip Camel Ride )
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( กรณี ขอใบกำกับภาษี )
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

 
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 4 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ตามที่ได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอกดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก

VISA EGYPT = ใช้เวลา ยื่น 5 วัน ( ไม่นับ เสาร์ – อาทิตย์ )
1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูล : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) :
7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร
8. หลักฐานการทำงาน
กรณีเป็นพนักงาน : ออกจดหมายรับรองการทำงาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมายบริษัท + เน้น ประทับตราบริษัท (ด้วยครับ)
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ควรระบุ : ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน, วันเริ่มทำงาน )
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : ( ต้อง แปล ทะเบียนการค้า เป็น ภาษาอังกฤษ ) สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ : ออกจดหมายรับรองการทำงาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมาย ราชการ / หน่วยงาน+ ประทับตรา + สำเนาบัตร ราชการ
- สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
- สำเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็น นักเรียน/นักศึกษา : จดหมาย (ฉบับจริง)ภาษาอังกฤษ+หัวจดหมายสถาบัน+ ประทับตรา

9. หลักฐานการเงิน :
- หนังสือ รับรองสถานะทางการเงิน จากธนาคาร : ( Bank Guarantee Letter ) : ฉบับจริง เท่านั้น
หมายเหตุ : กรณียื่น Visa Egypt ต้องใช้ จดหมาย รับรองจากธนาคาร เท่านั้น

เอกสารที่ ควรแนบเพิ่มเติม
- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ( Saving Account ) : ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน + ปรับยอดเดือนล่าสุด
- สมุดบัญชีฝากประจำ ( Fix Account ) : ถ่ายสำเนา ปรับยอดเดือนล่าสุด +กรณีไม่ Update (ประทับ
ตราธนาคาร)

9. กรณีเป็น เด็ก ( อายุต่ำกว่า 20 ปี )
- กรณี เด็ก เดินทาง กับ บิดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ
- กรณี เด็ก เดินทาง กับ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิดา) + ภาษาอังกฤษ
- กรณี เด็ก ไมได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิด+มารดา)+ ภาษาอังกฤษ+ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

 
 

 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์