ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
ทัวร์อียิปต์ แกรนด์อียิปตืล่องแม่น้ำไนท์ 9 วัน 6 คืน (MS)
กำหนดการเดินทาง

เดินทาง วันเสาร์ พ.ค.-ส.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 60,900.- บาท

 

อัตราค่าบริการ


เดินทาง วันเสาร์
MAY-AUG, 2014
วันหยุดยาวเพิ่ม 2,000 บาท
ผู้ใหญ่
(ห้องคู่)
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
( มีเตียง )
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม รถ พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด
4 ท่าน 63,900 60,900 59,900 8,500 Van 7 seat -
6 ท่าน 63,900 60,900 59,900 8,500 Commuter 13 -
8 ท่าน 63,900 60,900 59,900 8,500 Coaster 19 -
10+1 ท่าน 66,900 63,900 62,900 8,500 Coaster 19 -
15+1 ท่าน 63,900 60,900 59,900 8,500 Bus 33 seat -
20+1 ท่าน 60,900 57,900 56,900 8,500 Bus 33 seat  
 
 

 

ทัวร์อียิปต์ แกรนด์อียิปตืล่องแม่น้ำไนท์ 9 วัน 6 คืน (MS)

ย้อนรอยอดีต ตามหาอารยะธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์
ชมมหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของฟาโรห์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,000 ปี

กำหนดการเดินทาง (เดินทางทุกวันเสาร์) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
วันแรก กรุงเทพฯ
22:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ปะตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (สะสมไมล์ลร่วมกับการบินไทย) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับและบริการ
วันที่สอง กรุงเทพฯ–ไคโร (10 ชม.)–เมมฟิส – ซัคคาร่า - กีซ่า(45 นาที) –โรงงานทำกระดาษ & โรงงานน้ำหอม
00.50 โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร – ประเทศอียิปต์ ดินแดน แห่งความลี้ลับและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรือ รู้จักกันในชื่อ "ไคโร" ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ไคโรมีการมีพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดนตะวันออกกลางอีกด้วย (บนเครื่องเสริฟอาหารค่ำและอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม)
05.50 ถึงกรุงไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา พบกับ ตัวแทนของบริษัทฯที่รอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน ที่รางรับกระเป๋า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋านำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ เมืองหลวง เก่าเมมฟิส
เช้า ไกด์ท้องถิ่นนำท่านชมเมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐาน รากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองแมมฟิชอันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพู จากเมืองอัสวานของฟาโรห์รามเสสที่ 2 มีพระพักต์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยม ไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสส ที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ เมืองซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step Pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด สมควรแก่เวลานำท่านเดิน ทางสู่เขตกีซ่าห์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ Christo Rest. เสริฟด้วยขนมปังอบร้อนๆจากเตา พร้อมเครื่องจิ้ม 3 อย่าง และเครื่องเคียง คือ ผักดอง อาหารจานหลัก คือ ปลาย่าง พร้อมข้าวผัด
หลังอาหาร นำท่านชม เมืองกีซ่าห์ (Gizeh) ไกด์ท้องถิ่นนำชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถาน ที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตรม. บนที่ราบสูง เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้าสู่ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหา ปิรามิด 3 องค์มีขนาดลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้าง เพื่อฝั่งพระศพของพระองค์เอง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วยปิรามิด 3 องค์ คือ
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหินในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี ก้อนหินที่ใช้ทำด้วยหินแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ถือเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทูราผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร ชม สฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
พิเศษ ฟรี ขี่อูฐฟรี ชมปิรามิด อูฐ 1 ตัวนั่งได้ 2 ท่าน(กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)
ชม โรงงานผลิตน้ำหอม ที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ สืบทอดการทำมาแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และโรงงานทำกระดาษปาปิรัส กระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ Le Meridian Pyramids Hotel โรงแรม ระดับ 5 ดาว
วันที่สาม ไคโร / ลุ๊กซอร์ > วิหารลุ๊กซอร – วิหารคาร์นัค
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
แล้วเช็คเอ้าท์พร้อมกันเดินทางไปสนามบิน
10.35 MS 361 CAI/LXR 1035-1145
11.45 ถึงสนามบินเมืองลุ๊กซอร์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม. (เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 1 คืน เครื่องบินใช้เวลา 1 ชม.) ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำไนล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่แห้งแล้ง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปี พบกับตัวแทนที่รอรับ นำท่านเดินทางไปท่าเรือ เพื่อลงเรือสำราญ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันในเรือสำราญ ชม"วิหารลุ๊กซอร์" เป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก ตั้งอยู่ ทางใต้ของ วิหารคาร์นัค มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นสำหรับบวงสรวงพระผู้เป็นเจ้า มีบางส่วเหมือนกับวิหารคาร์นัค หน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่สองตันเคียงกัน ปัจจุบันเสาตันหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่ จัตุรัสคองคอร์ด กรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียน หลุยส์ของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1835 มีรูปปั้นขนาดเท่ากันยืนเรียงโดยรอบภายใน ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห์ตุตันคามอนและมเหสี ขนาดเท่ากัน (ปกติโดยทั่วไปคนอียิปต์โบราณจะสร้างรูปปั้นฟาโรห์ใหญ่กว่ามเหสี เพื่อแสดงอำนาจของฟาโรห์) สมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้ไป 3 ก.ม. ตกแต่งด้วยรูปปฏิมากรรม ทำด้วยหินแกรนิต ควอร์ทไซด์ ชม เสาโอบิลิสก์ เสาบูชาสัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ หมายถึงความสว่างและชีวิต ตรงข้ามกับปิรามิด อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้วิญญาณ การสร้างเสาโอบิลิสก์ นิยมสร้างเป็นคู่ลักษณะ เป็นทรงยอดแหลมที่ตัดมาจากหินแกรนิตทั้งต้น มิใช่นำหินแต่ละก้อนมาประกอบกัน ทางเดินจะตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเข้า ไปจนถึงห้องบูชาเทพเจ้าด้านในสุด ซึ่งมีเพียงฟาโรห์ เท่านั้นที่เข้าได้ เสาแห่งนี้มีปาฏิหาริย์โดยครึ่งบนมีสีขาวซีด ครึ่งล่างเป็นสีเหลืองนวล เชื่อว่าตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเสานี้จะสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา จากนั้นนั่งรถต่อไปชม วิหารคาร์นัค (Karnak) ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลังและเป็นวิหารโบราณ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างเพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า (Amon – Mut -Khonso) ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เนื่องจากกระแสน้ำจากเขื่อนอัสวานไหล่บ่าท่วมทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของสฟิงซ์หัวแกะนั่งหมอบเป็นแถวสองข้างทาง ใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง วิหารลุ๊กซอร์และวิหารคาร์นัคในอดีตกาล และที่สวยงามมากคือ Hypostyle Hall หรือห้องเสา ประกอบด้วยเสาสูง 134 ต้น เรียงเป็นแถวสลักด้วยอักษรและ ภาพ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดพื้นเมือง จากนั้นเดินทางกลับขึ้นเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารบนเรือสำราญ
พักที่ M/S Grand Radamis II เรือระดับ 5 ดาวดีลักซ์
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เมมนอน - หุบผากษัตริย์ – วิหารฮัทเชฟซุต – ประตูน้ำเอ็ดน่า – เอ็ดฟู
เช้า

รับประทานอาหาร บน เรือสำราญ หลังอาหาร
นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes)เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูป สลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร จากนั้นชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระ ศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน พบทางเข้าแล้ว 14 แห่ง จัดให้ชมเพียง 5-6 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้น ดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด เป็นการ เลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ ให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูก เลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติ ของกษัตริย์ถึง 62 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ขึ้นครองราชย์ และปิดเมื่อฟาโรห์ สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตูตันคามอน เนื่องจากจำกัดให้เข้าชมวันละ 100 คน ถ้า ต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์ท้องถิ่น) ชมวิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut)ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ"เซเนมุท" กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต หรือ "ราชินีหนวด" ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในอดีต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน บน เรือสำราญ
เรือล่องทวนน้ำไปเมืองเอ็ดฟู ผ่านชมประตูน้ำที่เมืองเอ็ดน่า ท่านสามารถเพลิดเพลินกิจกรรม ในเรือ บนดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำ (บนเรือบริการชา-กาแฟ และขนมพื้นเมือง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ หลังอาหารชมโชวร์รอบดึก
พักที่ พักที่ M/S Grand Radamis II เรือระดับ 5 ดาวดีลักซ์
วันที่ห้า เอ็ดน่า – เอ็ดฟู – คอม ออมโบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ
เรือจอดที่เมืองเอ็ดฟู ไกด์ท้องถิ่นนำท่านนั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทราย เกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานานปี ค.ศ.1860 มีการขนทรายออก ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรงแน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตร ตรงด้านหน้า สูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม ได้เวลาเดินทางกลับเรือ โดยรถม้าคันเดิม (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) จากนั้นนำท่านเรือล่องต่อไปเมืองคอมออมโบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
เรือจอดหน้าวิหารคอม ออมโบ ชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม คำว่า "คอม" เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื่น ๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็นเฉพาะตัวเป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์ แต่เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้จึงบูชาเทพโซเบก ที่มีหัวเป็นจระเข้ และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตราซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกาย ในการทำภาพยนตร์และภาพแกะสลักที่สำคัญ คือภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ
  หมายเหตุ มีเวลาให้เดินเล่น ซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่นเสื้อผ้าพื้นเมือง ตามร้านค้าที่เรียงรายอยู่ตรงท่าจอด เรือ สมควรแก่เวลาเดินทาง กลับขึ้นเรือ จากนั้นเรือแล่นต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู (บนเรือบริการชา-กาแฟ และขนมพื้นเมือง) เรือล่องต่อไปเมืองอัสวาน เมืองที่สวยงามที่สุด มีอากาศดี นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ เดิมเรียกเยบู (Yebu) เป็นภาษา-นูเบียน แปลว่าช้าง เนื่องจากสมัยโบราณ งาช้างในทวีปแอฟริกาถูกเก็บรวมมาซื้อขายกัน หลังจากกรีกเข้ามาปกครองอียิปต์ เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Elefantna หรือเกาะช้าง ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่พวกแอฟริกันผิวดำ นำงาช้าง เครื่องเทศ หนังสัตว์ มาขาย แลกเปลี่ยนสินต้าทางยุโรป และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำไนล์ มีความยาว 1,500 เมตร กว้าง 500 เมตร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ
พักที่ M/S Grand Radamis II เรือระดับ 5 ดาวดีลักซ์

วันที่หก อัสวาน > วิหารฟิลเล่ย์ – ล่องเรือเฟลลูกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ
นำท่านชม เขื่อนอัสวาน (High Dam) สร้างโดยรัสเซีย ปี ค.ศ. 1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์สูง 365 ฟุต ยาว 3,280 ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสาย ให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ช่วยระบบชลประทาน ทำให้มีผล ดีต่อการเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำไนล์ แต่มีผลเสียต่อโบราณ สถานหลายแห่ง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ล้านวัตต์ต่อปี ให้ใช้ได้ทั้งประเทศ จากนั้นนั่งเรือเล็กไปชมวัดฟิลเล่ (Pheale Temple) ซึ่งจมอยู่ในน้ำ เมื่อครั้งสร้างเขื่อนอัสวาน ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส บริเวณวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้า และด้วยลวดลายสลักต่างๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้น แสดงถึงอิทธิพลจากกลุ่มคริสต์ที่ได้เข้ามาในอียิปต์

เที่ยง

รับประทานอาหารบนเรือสำราญ
นำท่านนั่ง เรือเฟลุกกะ (Felucca) เรือใบเสาเดี่ยวสไตล์อียิปต์ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวาน รอบเกาะช้าง Elephantine ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผ่านชม Agha Khan Mausoleum สุสานอากาข่าน เป็นประมุขของศาสนาอิสลามผู้ล่วงลับ บนยอดเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ชมพระอาทิตย์ลับขอบแม่น้ำไนล์ (บนเรือบริการชา-กาแฟ และขนมพื้นเมือง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ หลังอาหารชมโชวร์รอบดึก
พักที่ M/S Grand Radamis II เรือระดับ 5 ดาวดีลักซ์
**หมายเหตุ** กรุณาจัดกระเป๋าให้พร้อม เพราะต้องออกเดินทางแต่เช้า

วันที่เจ็ด อัสวาน – อบู ซิมเบล – อัสวาน / ไคโร (1.25 ชม.)
03.30

เช็คเอ้าท์ อาหารเช้าแบบกล่อง ตัวแทนของบริษัทฯ นำท่านไปร่วมขบวนรถคอนวอย เพื่อ เดินทางไปเมืองอบูซิมเบล

04.00 ขบวนรถเริ่มออกเดินทางบนถนนไฮเวย์สู่เมืองอบูซิมเบล ระยะทาง 280 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30-4.00 ชม. เพื่อไปรับอรุณยามเช้าที่มหาวิหารอบู ซิมเบล
เช้า ถึงอาบูซิมเบล นำชม "มหาวิหารอาบูซิมเบล" ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ วิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์วิหารอาบูซิมเบล งดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก มหาวิหารอาบู ซิมเบล ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พ้นน้ำ ถูกชะลอขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร เป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชา 3 ชั้น และมีรูปสลัก 4 องค์นั่ง อยู่ด้านหน้าวิหาร แต่ ละองค์สูงเท่ากับตึก 8 ชั้น และทุกปีของวันที่ 20 ของเดือนกุมภาพันธุ์ และ ตุลาคม แต่ละปี ลำแสงแรกของพระอาทิตย์ จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลักเล่ากันว่าวันที่ 20 ก.พ. ตรงกับวัน ประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 20 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ ได้เวลาสมควรพร้อมกันเดินทางกลับเมืองอัสวาน โดยแล่นรวมกันเป็นกลุ่มคอนวอย
เที่ยง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระช้อปปิงที่ตลาดบาร์ซา ของเมืองอัสวาน
16.00

นำท่านเดินทางไปสนามบินอัสวาน

18.10 MS 398 ASW/CAI 18.10-19.35
19.35 ถึงสนามบินกรุงไคโร
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ Le Meridian Pyramids Hotel ระดับ 5 ดาว
วันที่แปด พิพิธภัณฑ์ -คอปติค ไคโร – สุเหร่า ฯ – ตลาดแกรนด์บาซาร์ / กรุงเทพฯ (9 ชม.)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) ออกแบบโดยโดยสถาปนิคชาว ฝรั่งเศส ชื่อ มาร์เซล โดน่อน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระหว่างประเทศ เป็นสถานที่เก็บสะสมโบราณ วัตถุที่เก่าแก่และล้ำค่ามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ จนกระทั่งยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000 ชิ้น เก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่องราวความเป็นมา ของอารยะธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองไว้ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ำค่า ขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของฟาโรห์อย่างครบครัน ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือ การทำมัมมี่ (Mummy) (ไม่รวมค่าเข้าชม Royal Mummy Room) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรียบเสมือนของกำนัลจากเทพแห่งความตาย นำท่านชม Old Coptic Cairo ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัยของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็ม กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและมาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น เดินทางหลบหนีมาซ่อนภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์ เป็นเวลา 4 ปี อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น ชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ.1176 สมัยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการ ป้องกันการรุกรานของ ศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการาชการ อยู่บนเนินเขา กลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่าห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้ มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรอง รับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Alabasterตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยู่ ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี "ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์" เปิดขายตลอด24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส ***เชิญซื้อ " คาร์ทูซ " จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
. จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน
23.20 นำท่านเหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ MS 960 CAI/BKK 2320-12.40+1
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
12.40 สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   
  “รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบิน โดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ”
   

 

หมายเหตุ
- กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
- เด็ก 2 คน นับเป็น 1 ผู้ใหญ่ ในการคำนวณตั๋วกรุ๊ป
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (บินตรง) MS.: BKK/CAI/LXR—ASW/CAI/BKK
2. พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
3. น้ำดื่มที่ไคโร ลักซอร์ และ อเล็กซานเดรีย วันละ 2 ขวด
4. ค่าอาหาร, รถรับส่งและค่านำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ท่านละ 1,000,000.-บาท
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ 1,000.- บาท
7. ภาษีตั๋วและน้ำมัน (Fuel Surcharged) คิด ณ.24 เมษายน 2557 (*เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด*)
8. เดินทางอย่างน้อย 4 ท่าน มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษดูแลตลอดการเดินทาง
9. คณะตั้งแต่ 15 ท่าน มีมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
 
ค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ สิ่งที่ไม่ได้ระบุในรายการ
3. ทิปพนักงานขับรถ พนักงานอำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรวมท่านละ US$ 35
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่งอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
2. ชำระงวดแรก 10,000.- บาท
3. ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์
4. หากมีการยกเลิกหลังทำวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะเก็บค่าบริการ 5,000.- บาท
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของท่าน

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่

1. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2x2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป ฉากหลังสีขาว
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น มีตราบริษัทประทับ)
- กรณีเป็นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมติให้ลาหยุดและสำเนาบัตรประกันสังคมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา (ถ้ามี)

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
- สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
7. หลักฐานการเงิน : จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร ตัวจริง
8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่พัก (ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้)
**** ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ประมาณ 14 วัน ***
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบ การณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับเด็ก
1. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
5. จดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษา : หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ หน้าสมุดพก
6. หนังสือยินยอมจากอำเภอ : กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา และ มารดา
 
 

 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์